Înscrierea în clasa pregătitoare la Liceul Waldorf

Posted by on 1 martie 2018

Conform Planului de școlarizare, aprobat de Consiliul de Administrație al Inspectoratul Județean Timiș, în cadrul Liceului Waldorf vor funcționa în anul școlar 2018-2019 un număr de 2 clase pregătitoare, respectiv 50 de elevi.
Instituția de învățământ nu are circumscripție școlară.

Completarea şi validarea cererilor tip de înscriere în învăţământul primar, va avea loc la secretariatul liceului după următorul program:

 

Perioada Intervalul orar Sala
Etapa I

08.03.2018 – 26.03.2018


 

L-V 08:00 – 18:00


 

Secretariat


Etapa II

12.04.2018 – 18.04.2018

 

L-V 08:00 – 18:00

 

Secretariat

 

Documente necesare:

  • Certificatul de naștere al copilului- original și copie
  • Actul de identitate al părinților sau al  tutorelui legal – original și copie
  • Adeverință de la medicul de familie cu mențiunea ,,Apt pentru școală”
  • Rezultatul evaluarii psihosomatice a copilului –unde este cazul
  • Alte documente care să ateste îndeplinirea criteriilor generale/specifice (vezi mai jos)
  • Copie sentință divorț / certificat deces părinte (dacă este cazul)
  • Cerere tip de înscriere

 

Criteriile specifice de departajare și documentele corespunzătoare necesare la înscrierea în clasa pregătitoare:

1. Existența unui document care dovedește că preșcolarul a frecventat grădinița/grupa Waldorf cel puțin în anul anterior înscrierii la școală; (adeverință eliberată de secretariatul liceului/școlii)

2. Recomandarea Comisiei de informare și consiliere pentru școlarizare în alternativa Waldorf, făcută în urma participării la sesiunea de informare, sesiune premergătoare înscrierilor, organizată pentru asigurarea unei corecte și complete informări cu privire la alternativa Waldorf; (se eliberează în urma întâlnirilor de informare și consiliere din zilele de 2 și 3 martie respectiv din data de 23 martie, ora 12.30)

3. Recomandarea educatoarei pentru continuitate în alternativa Waldorf și pentru trecerea copilului într-o nouă etapă de școlarizare, în cazul preșcolarilor care au frecventat grădinița/grupa Waldorf (se eliberează de educatoarele de la grupă);

4. Ocuparea locurilor se face în ordinea descrescătoare a vârstei;

5. Existența unui document care dovedește că un părinte al copilului este angajat al Liceului Waldorf Timișoara (adeverință eliberată de secretariatul liceului);

6. Existența unui document care dovedește că un părinte al copilului este absolvent al Liceului Waldorf Timișoara (de ex. diplomă de absolvire sau adeverință eliberată de secretariat).

Calendarul înscrierilor

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *