Înscrierea la școală

Clasele primareÎnscrierea în clasa pregătitoare la Liceul Waldorf Timișoara se desfășoară ca la orice școală de stat, în conformitate cu metodologia și calendarul stabilite de către Ministerul Educației Naționale.

Se pot înscrie în clasa pregătitoare:

Copiii care împlinesc vârsta de 6 ani până la 31 august, inclusiv.
La solicitarea părinţilor, copiii care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie, inclusiv, dacă evaluarea dezvoltării psihosomatice atestă pregătirea pentru parcurgerea cu succes a clasei pregătitoare.

Înainte de înscrierea la clasa pregătitoare în cadrul Liceului Waldorf Timișoara, părinții participă la câteva întâlniri cu cadre didactice ale liceului.

În cadrul acestor întâlniri ei fac cunoștință cu specificul pedagogiei Waldorf, au posibilitatea să își clarifice întrebări legate de această pedagogie, de chestiuni administrative sau de viitor pentru copiii lor.

În cazul în care numărul solicitărilor depășește numărul locurilor aprobate, liceul aplică, după înscrierea copiilor, criterii generale și specifice de departajare.

Pentru înâlnirile de informare și consiliere pentru înscrierea copiilor în clasa pregatitoare urmăriți pagina de evenimente.

ÎNSCRIERE CLASA PREGĂTITOARE 2022 – 2023