Curs de perfecționare în pedagogia Waldorf

Posted by on 8 decembrie 2017

Liceul Waldorf Timișoara invită persoanele interesate de pedagogia Waldorf la un nou curs de perfecționare. 

Cursul are ca obiective identificarea profesorilor interesaţi să predea în şcolile Waldorf, familiarizarea lor cu elemente de antropologie steineriană și de antroposofie, implicarea lor în activităţi creative, precum și formarea pentru o nouă abordare metodică şi didactică a specialităţii lor.

Cursul se adresează, în primul rând, cadrelor didactice din învăţământul primar, gimnazial și liceal, precum şi altor persoane interesate de pedagogia Waldorf.

Locul desfășurării: Liceul Waldorf Timişoara, zona Soarelui, str. Uranus 14.

Totalul orelor de curs: 360 ore

Totalul orelor de practică: 40 (30 de ore de asistență și 10 ore de predare). Orele pot fi efectuate în școlile Waldorf recomandate de FWR, în perioade fixate de comun acord între cursant și școala Waldorf.

Anul I:
Modulul I: 3-10 februarie 2018

Modulul II: 31 martie – 6 aprilie 2018

Modulul III: 24 iunie – 1 iulie 2018

Modulul IV: 2-6 iulie 2018 (Academia de vară a cadrelor didactice Waldorf)

Anul II:
Modulul V: vacanța intersemestrială 2019

Modulul VI:  vacanța de primăvară 2019

Modulul VII: vacanța de vară 2019

Modulul VIII: iulie 2019 (Academia de vară a cadrelor didactice Waldorf)

Cursul cuprinde: conferințe (ale căror teme sunt prezentate mai jos), ateliere de lucru de metodică şi didactică Waldorf (pe discipline/ arii curriculare), cursuri artistice și practică pedagogică.

Temele conferințelor:
Modulul I 

Antropologie generală: dezvoltarea copilului până la 18 ani

Prezentarea curriculumului Waldorf

Dezvoltarea conștienței exemplificată prin arte

Modulul II     

Teoria cunoașterii la Goethe

Experiență și gândire pură
Cunoașterea naturii și a spiritului
Filosofia libertății

Ideea de libertate
Fantezia morală
Tehnica morală
Teosofia

Trup, suflet, spirit
Cele trei lumi
Destinul uman
Modulul III   

Știința spirituală

Evoluția lumii și a omului
Cunoașterea lumii suprasensibile
Cum se dobândesc cunoștințe despre lumile spirituale?

Puncte centrale ale problemei sociale

Tripartiția organismului social
Organizarea școlilor Waldorf

PROGRAM MODULE I-III

Modulul IV  

Academia de vară a cadrelor didactice Waldorf

 

Modulele V, VI, VII 

Teme de antropologie steineriană – Aspectul moral-spiritual al problemei educative

Omul – fiinţă tripartită: fizic, sufletesc, spiritual
Omul și regnurile naturii: corp fizic, eteric, astral, Eu
Triada gândire-simţire-voinţă
Gândirea ca oglindire a trecutului
Voinţa ca germene al viitorului
Stări de conștiență
Simţirea ca punte între gândire şi voinţă
Temperamentele şi corporalităţile
Memoria – uitare și amintire
Jocul fanteziei şi al memoriei (noțiuni vii)
Septenalele şi biografia umană
Cele 12 simțuri
Caracterul și forțele planetare
Modulul VIII  

Academia de vară a cadrelor didactice Waldorf

 

Condițiile de absolvire a cursului: Pentru absolvirea cursului, participanţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele trei condiţii:

  • prezenţă de minimum 75% din programul fiecărui modul;
  • efectuarea integrală a orelor de practică;
  • predarea portofoliului personal complet.

Evaluarea cursanților: se face prin observarea activității la cursuri, analizarea documentelor de practică și a portofoliului personal. Verificarea finală a cunoştinţelor se realizează în cadrul unui colocviu.

În urma absolvirii cursului (după parcurgerea celor opt module și după susținerea colocviului) se obţine o adeverinţă de absolvire. Avizul de încadrare în alternativa educațională Waldorf se eliberează de către FWR, conform procedurii în vigoare.

Cursul este organizat pentru minimum 50 şi maximum 75 de participanţi.

Taxă de participare: 250 lei/modul pentru modulele I, II, III, V, VI, VII și 100 lei/modul pentru modulele IV și VIII (Academia de vară). Această taxă se achită la începutul fiecărui modul și nu cuprinde cheltuielile de transport, cazare şi masă.

Modalitatea de înscriere: Înscrierea se face până la 19.01.2018, trimiţând FORMULARUL DE INSCRIERE la Federaţia Waldorf din România, e-mail: federatia@waldorf.ro sau fax: 021-3264253.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *