Tagged With: nationala

Programa la limba și literatura română

PROGRAMA DE EXAMEN PENTRU DISCIPLINA LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ  1. STATUTUL DISCIPLINEI Limba şi literatura română are, în cadrul evaluării naţionale de la finalul clasei a VIII-a, statut de disciplină obligatorie. Prezenta programă pentru evaluarea naţională de la finalul clasei a VIII-a la disciplina limba şi literatura română vizează evaluarea competenţelor elevilor de receptare a mesajului … Continue reading »

Categories: Evaluarea națională | Tags: , , , , | Leave a comment