Tagged With: evaluare

Programa la limba și literatura română

PROGRAMA DE EXAMEN PENTRU DISCIPLINA LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ  1. STATUTUL DISCIPLINEI Limba şi literatura română are, în cadrul evaluării naţionale de la finalul clasei a VIII-a, statut de disciplină obligatorie. Prezenta programă pentru evaluarea naţională de la finalul clasei a VIII-a la disciplina limba şi literatura română vizează evaluarea competenţelor elevilor de receptare a mesajului … Continue reading »

Categories: Evaluarea națională | Tags: , , , , | Leave a comment

Programa la matematică

PROGRAMA DE EXAMEN PENTRU DISCIPLINA MATEMATICĂ Evaluarea Națională pentru absolvenții clasei a VIII-a este un examen național și reprezintă modalitatea de evaluare externă sumativă a competențelor dobândite pe parcursul învățământului gimnazial. În cadrul Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a Matematica are statut de disciplină obligatorie. Programa de examen este realizată în conformitate cu prevederile … Continue reading »

Categories: Evaluarea națională | Tags: , , , , | Leave a comment