Proceduri de transfer al elevilor la/de la Liceul Waldorf Timișoara

Posted by on 7 iulie 2017
ELABORAT VERIFICAT AVIZAT CEAC APROBAT DATA INTRĂRII ÎN VIGOARE NIVELUL DE VIZIBILITATE
Svilengatin

Verginica

Sturzu

Adina-Ioana

Miu

Iuliana

CA 15.05.2017 0 1

X

P

 1. Scopul procedurii:

Procedura descrie condițiile în care se poate efectua transferul elevilor la/de la Liceul Waldorf Timișoara.

 1. Domeniul de aplicare:

Procedura se aplică de către directorul și secretarul liceului elevilor înscriși în clasele CP – XII la Liceul Waldorf Timișoara.

 1. Documentele de referință:
 • Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar;
 • Regulamentul de organizare și funcționare a Liceului Waldorf din Timișoara.

 

 1. Abrevieri:

 

 • RcOFUIP – Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar;
 • CA – Consiliul de administrație;
 • Cc – Catalogul clasei;
 • CC – Consiliul clasei
 • RM – Registrul matricol.
 • CP – Consiliul profesoral
 • ROF – Regulament de organizare și funcționare a liceului Waldorf

 

 1. Descrierea activităților:
 • Elevii au dreptul să se transfere de la Liceul Waldorf Timișoara la o altă unitate de învățământ, cu aprobarea CA al Liceului Waldorf Timișoara.
 • Elevii au dreptul să se transfere la Liceul Waldorf Timișoara de la o altă unitate de învățământ, la recomandarea Consiliului clasei (conform art. 61 lit. c) din ROFUIP), cu avizul consultativ al Consiliului profesoral (conform art. 58 lit. s) din ROFUIP), cu aprobarea CA al Liceului Waldorf Timișoara, conform art. 78 din Regulamentul de organizare și funcționare a Liceului Waldorf Timișoara.
 • Cererea de transfer se depune la secretariatul unității de învățământ, în perioada stabilită, de către părintele/tutorele legal al elevului.
 • În ciclul primar (clasele pregătitoare – a IV-a) și în ciclul gimnazial (clasele a V-a – a VII-a) elevii se pot transfera, după cum urmează:
 • de la o clasă la alta, în limita efectivelor maxime de elevi la clasă (clasele pregătitoare – a II-a);
 • de la o unitate de învățământ la Liceul Waldorf Timișoara, în limita efectivelor maxime de elevi la clasă (clasele pregătitoare – a II-a);
 • de la o unitate de învățământ la Liceul Waldorf Timișoara, în limita efectivelor maxime de elevi la clasă (clasele a III-a – a IV-a);
 • de la o unitate de învățământ la Liceul Waldorf Timișoara, în limita efectivelor maxime de elevi la clasă (clasele a V-a – a VII-a);
 • de la o unitate de învățământ la Liceul Waldorf Timișoara, în limita efectivelor maxime de elevi la clasă (clasele a IX-a – a XI-a), conform art. 148, art. 151 și art. 152 din ROFUIP;
 • Nu se fac transferuri la clasele de final de ciclu de învățământ (clasele a VIII-a și a XII-a).
 • Transferurile se pot efectua numai în perioada vacanței intersemestriale sau a vacanței de vară.
 • Transferurile la nivel liceal în care se păstrează forma de învăţământ, cu schimbarea profilului şi/sau specializării se efectuează în perioada vacanţei de vară.
 • Elevii care au urmat cursurile într-o unitate de învăţământ din altă ţară pot dobândi calitatea de elev în Liceul Waldorf Timișoara numai după recunoaşterea sau echivalarea de către Inspectoratul Școlar al judeţului Timiș, respectiv de către minister a studiilor urmate în străinătate şi, după caz, după susţinerea examenelor de diferenţă stabilite în cadrul procedurii de echivalare.
 • Elevii din învățământul preuniversitar particular autorizat se pot transfera la Liceul Waldorf Timișoara numai la sfârșitul anului școlar.
 • Transferul elevilor în timpul anului școlar se poate efectua, în mod excepțional, în următoarele situații:
 • la schimbarea domiciliului părinților într-o altă localitate;
 • la/de la învățământul vocațional;
 • în alte situații excepționale, cu aprobarea CA al ISJ Timiș
 • la alte unități de învățământ, la recomandarea și cu avizul consultativ al CP, în cazul în care nevoile educaționale ale elevului nu sunt compatibile cu cerințele și specificul pedagogiei Waldorf.
 • Transferul elevilor la Liceul Waldorf Timișoara se face  cu respectarea condițiilor specifice de transfer prevăzute în art. 78 din Regulamentul de organizare și funcționare a Liceului Waldorf Timișoara
 • După aprobarea transferului, secretarul Liceului Waldorf Timișoara este obligat să solicite situația școlară a elevului în termen de 5 zile.
 • Liceul de la care se transferă elevul este obligată să transmită situația școlară a elevului transferat, în termen de 10 zile.
 • Elevul este înscris în CC, de către învățător/diriginte, numai după confirmarea primirii situației școlare de către secretarul liceului.
 • După înscrierea în CC, secretarul liceului operează transferul în RM.
 • Transferul elevilor de la Liceul Waldorf Timișoara la o altă unitate de învățământ se consemnează în CC și în RM de către secretarul liceului, după primirea adresei de solicitare a situației școlare de la unitatea primitoare.

 

 1. Responsabilități:
  • Directorul:
 • Solicită CP avizul consultativ si CA aprobarea transferului elevilor.
 • Solicită ISJ aprobarea transferului elevilor în timpul anului școlar, în situații exceptionale.
 • Propune CA la aprobarea ROF, condiții specifice de tranfer la Liceul Waldorf Timișoara.
  • Secretarul:
 • Înregistrează cererile de transfer.
 • Solicită situația școlară a elevului transferat la Liceul Waldorf Timișoara, în termenul stabilit.
 • Trimite situția școlară a elevului transferat de la Liceul Waldorf Timișoara, la unitatea primitoare, în termenul stabilit.
 • Operează transferul elevilor în RM.
  • Învățătorii și diriginții:
 • Înscriu în CC elevii transferați la Liceul Waldorf Timișoara, după confirmarea primirii situației școlare de către secretarul liceului 

   

  ANEXA 2: Criterii specifice de transfer (extras din ROF)

   

  Art. 78  Transferul elevilor la Liceul Waldorf se face în următoarele condiţii:

  1. solicitările de transfer se depun până cel târziu la 31 mai;
  2. informarea părinţilor despre specificul pedagogiei Waldorf;
  3. participarea elevilor la cursurile clasei la care se solicita transferul între 3 si 5 zile
  4. prezentarea portofoliului personal comisiei de transfer ( caiete de clasă/temă, carnet de elev, lucrări reprezentative, diplome, etc.)
  5. discutarea în CC și înaintarea recomandărilor către CP
  6. avizul consultativ al CP
  7. aprobarea transferului in CA
  8. semnarea Contractului educațional între şcoală- familie.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *