Predarea în epoci

Posted by on 20 noiembrie 2014

10710794_10203157303438601_6987351686385204657_nÎn clasa întâi, epocile de predare sunt lungi şi puţin diferenţiate; desenul formelor, povestioare cu tâlc din natură şi despre anotimpuri, mediul înconjură­tor şi ţinutul natal al copilului, scrisul şi cititul, socotitul, alternează după felul cum îi simte dascălul pe copii.

Mai târziu, epocile cursului principal, durând trei-patru săptămâni, se specializează din ce în ce mai mult şi se diferenţiază, tratând câte un domeniu distinct: limba maternă, geografie, zoologie şi cunoştinţe despre om, botanică, geologie, fizică, chimie, is­torie, matematică şi geometrie ş.a.m.d.

Se folosesc intens exerciţiile, repovestiri­le, scurte lucrări, ele având rolul de a-i da elevului satisfacţia pentru ceea ce ştie sau de a-l  impulsiona pentru a exersa mai sârguincios şi mai bine.

Pentru că epocile se repetă uneori doar de două ori pe an la aceeaşi disciplină, copiii au timp pentru a uita. Pentru această stare de lucruri, în limba ro­mână există frumoasa expresie  ,,Noaptea e un sfetnic bun” (în spaniolă – ,,Mă voi sfătui cu perna”; în germană – ,,A dormi pe o hotărâre”). Starea de conştienţă din somn nu duce la o stingere a preo­cupărilor noastre, ci la o schimbare, o clarificare.  În cultivarea memoriei şi formarea diferitelor capacităţi, uitarea adevărată (corectă) joacă un rol la fel de impor­tant ca şi readucerea bine dirijată a cunoştinţelor la suprafaţă şi amintirea. De fiecare dată experienţa reamintirii este surprinzătoare: ceea ce a fost primit cu bucurie şi s-a format în sine ca imagine cuprin­zătoare a materiei bine structurate, are acum un grad mai înalt de maturitate.

Principiul epocilor de predare se men­ţine şi la celelalte materii. În clasele mari, domeniile meseriilor, cele tehnologice şi artistice sunt prelucrate în acelaşi fel în orele de după amiază.

Comments are closed.