Înscrierea la școală

Clasele primareÎnscrierea în clasa pregătitoare la Liceul Waldorf Timișoara se desfășoară ca la orice școală de stat, în conformitate cu metodologia și calendarul stabilite de către Ministerul Educației Naționale.

 

PRIMA ETAPA DE ÎNSCRIERE – 27.02.- 16.03.2017

– de luni până vineri orele 8-18

– sambata  orele 9-13

 

Pentru anul școlar 2017-2018 avem aprobate două clase pregătitoare, cu câte 25 de elevi fiecare. Acestea își vor desfășura activitatea în cadrul actualei grădinițe Waldorf, în speranța terminării până la începerea anului școlar a construcției noii grădinițe Waldorf sau în sălile de clasă ale ciclului primar din cadrul Liceului Waldorf.

 

Se pot înscrie în clasa pregătitoare:

Copiii care împlinesc vârsta de 6 ani până la 31 august 2017, inclusiv.
La solicitarea părinţilor, copiii care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2017, inclusiv, dacă evaluarea dezvoltării psihosomatice atestă pregătirea pentru parcurgerea cu succes a clasei pregătitoare.

 

Înainte de înscrierea la clasa pregătitoare în cadrul Liceului Waldorf Timișoara, părinții participă la câteva întâlniri cu viitoarea învățătoare a copiilor lor.

În cadrul acestor întâlniri ei fac cunoștință cu specificul pedagogiei Waldorf, au posibilitatea să își clarifice întrebări legate de această pedagogie, de chestiuni administrative sau de viitor pentru copiii lor.

În cazul în care numărul solicitărilor depășește numărul locurilor aprobate, liceul aplică, la înscriere, criterii specifice de departajare.

Pentru înâlnirile de informare și consiliere pentru înscrierea copiilor în clasa pregatitoare urmăriți pagina de evenimente.