Pedagogia Waldorf

Serbarea lunară

Este, într-un fel, ”inima” întregii pedagogii Waldorf: cam o dată pe lună, clasele îşi arată una alteia şi părinţilor ceea ce au învăţat în orele de curs: poezii, cântece, jocuri dramatice mai mici sau mai mari. Realizarea ei consecventă cere mult efort. În plus, serbarea lu­nară a unei şcoli Waldorf este un bogat câmp de … Continue reading »

Categories: Pedagogia Waldorf | Comentariile sunt închise pentru Serbarea lunară

Evaluarea elevilor şi relaţia parinţi-şcoală

Cum află părinţii despre nivelul activităţii copilului lor în şcoală? La întâlnirile regulate dintre dascăli şi părinţi se pot vedea caietele de epocă sau de exerciţii, iar apariţiile elevilor în serbările lunare cu clasa sau cu şcoala, după cum am arătat şi mai sus, sunt o oglindă fidelă a progreselor fiecărui elev, dar şi a … Continue reading »

Categories: Pedagogia Waldorf | Comentariile sunt închise pentru Evaluarea elevilor şi relaţia parinţi-şcoală

Viața sănătoasă

O viaţă conştient sănătoasă este căutată şi în alimentaţie, în jucării, în poveşti, în culorile ce înconjoară copilul şi activităţile sale zilnice. O alimentaţie sănătoasă, în armonie cu natura va înlătura apariţia bolilor moderne, putând chiar vindeca anumite suferinţe; pedagogia Waldorf promovează acest tip de alimentaţie începând chiar din grădiniţă. Televizorul cultivă imaginea gata făcută, … Continue reading »

Categories: Pedagogia Waldorf | Comentariile sunt închise pentru Viața sănătoasă

Voinţa şi ritmul

Sunt interdependente şi se creează reciproc. Rudolf Steiner a arătat cum voinţa poate fi cultivată şi întărită prin repetare regulată şi ritmică, dar şi prin elementul artistic. La începutul fiecărei zile, elevii spun o zicere. Pe parcursul claselor I-IV ea are o formă mai simplă, în clasele V-VIII devine mai complexă. La începutul pauzei mari, … Continue reading »

Categories: Pedagogia Waldorf, Uncategorized | Comentariile sunt închise pentru Voinţa şi ritmul

Colaborarea profesorilor şi autoadministrarea şcolii

Are loc în consiliile pedagogice săptămânale. Consiliul pedagogic serveşte activităţii pedagogice comune, stimulării acti­vităţii de cercetare individuală şi perfecţionării profesorilor, informării reciproce, consilierii şi asistenţei reciproce între profesori. Sunt consiliate şi decise autonom toate problemele administrative şcolare. Consiliile pedago­gice pot fi convocate şi la solicitarea părinţilor (tutorilor) şi a elevilor, pentru discutarea unui profesor sau … Continue reading »

Categories: Pedagogia Waldorf | Comentariile sunt închise pentru Colaborarea profesorilor şi autoadministrarea şcolii

Rolul antroposofiei

Antroposofia nu este o formă de religie, nici un sistem filosofic terminat, ci o cale de  dobândire a unor cunoştinţe despre lume şi om. Acest drum interior de instruire, cu exerciţiile sale de formare a gândirii, voinţei şi sentimentelor, poate să con­vingă prin experienţă directă că existenţa noastră fizică este pătrunsă de o lume ,,suprasensibilă” … Continue reading »

Categories: Pedagogia Waldorf | Comentariile sunt închise pentru Rolul antroposofiei