Caietele de epocă

Posted by on 20 iulie 2014

DSC01392Copiii primesc materia nu­mai prin comunicarea verbală a profesorului. La rândul său, profesorul se orientează după cărţi de specialitate pe care le va recomanda copiilor mai mari şi tinerilor. Interesul elevilor odată trezit, asociat cu educaţia spre o independenţă crescută va fi toc­mai ceea ce îi va îndemna să citească singuri. De asemenea, se poate începe de timpuriu, din cla­sa a V-a, a VI-a, cu referate simple, dacă temele vor fi date corespunzător posibilităţilor individuale. În clasa a VII-a şi a VIII-a se adaugă lucrări de an, mai întinse,  cu temele alese chiar de elevi, care vor fi prezen­tate în clasă.

În loc de manuale, elevii îşi confecţionea­ză aşa numitele ,,caiete de epocă”, în care ei strâng esenţa unei perioade de preda­re. Până în clasa a 8-a textele vor fi dictate, de regulă, de către profesor sau prelucrate împreună în clasă. Ilustraţiile sunt cu totul opera copiilor; cel mult profesorul prezintă la tablă schiţe sau motive. 10172733_704016786328695_8888648139079761866_nPrimele contribuţii proprii supli­mentare apar în caietele de epocă ale ci­clului superior. Redactarea clară, inteli­gibilă şi concisă a unui text, introducerea citatelor şi a pasajelor literare reprezintă un exerciţiu extrem de important. Mulţi elevi din ciclul superior preferă să-şi scrie textele din caiete cu ajutorul manualelor bune şi al lucrărilor ştiinţifi­ce adecvate.

Caietele şi instrumentele de scris sunt cât mai simple. Caietele cu foaie velină îi permit elevului să scrie, în clasele mici, în funcţie de măsura proprie şi să depună în timp un efort mai mare pentru a-şi ordona scrisul.

Comments are closed.